Sukces w sprawie pracowniczej

Radca prawny Jakub Kaczyński reprezentowała Klientkę w sprawie przeciwko byłemu pracodawcy o zapłatę odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. Sąd uznał dokonane wypowiedzenie za bezpodstawne i zasądził dochodzone powództwem […]

Wygrana w sprawie o alimenty

Mecenas Kaczyński reprezentował Klienta pozwanego w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego bądź obniżenie jego wysokości. Ostatecznie Sąd oddalił żądania pozwu w całości, co skutkowało zachowaniem przez Klienta świadczeń alimentacyjnych w […]

Sukces w sprawie karnej

Radca prawny Jakub Kaczyński występował jako obrońca dwóch osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa kradzieży z włamaniem. Na skutek starań Mecenasa Kaczyńskiego postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone wobec stwierdzenia, że zarzucany […]

Uniewinnienie w sprawie karnej

Mecenas Kaczyński reprezentował mężczyznę oskarżonego o posiadanie środków odurzających. Ostatecznie oskarżony został prawomocnie uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu czynu.

Prawo spadkowe dla Seniorów

W dniu 3 września 2018 roku w Braniewie odbyło się spotkanie lokalnych Seniorów podczas, którego mecenas Kaczyński przybliżył jego uczestnikom wybrane zagadnienia prawa spadkowego.

Zadośćuczynienie za niesłuszny areszt

Radca prawny Jakub Kaczyński domagał się w imieniu Klienta zapłaty zadośćuczynienia za niesłuszny areszt. Już na pierwszym posiedzeniu Sąd uwzględnił wniosek i zasądził żądaną przez Klienta kwotę w całości.

Wygrana z Towarzystwem Ubezpieczeń

Radca prawny Jakub Kaczyński reprezentował Klienta w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu. Sąd I instancji zasądził od pozwanego kwotę niezbędną do przywrócenia pojazdu do […]

Kontakty z dzieckiem

Kancelaria reprezentowała Klienta w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Już na pierwszej rozprawie strony zawarły ugodę, której ostateczna treść była korzystniejsza niż pierwotne oczekiwania Klienta.

Wygrana z firmą windykacyjną

Kancelaria reprezentowała Klienta w sprawie o zapłatę wierzytelności nabytej przez firmę windykacyjną. Sąd podzielił wszystkie zarzuty pełnomocnika pozwanego i w konsekwencji oddalił powództwo.

Negocjacje z UFK

Kancelaria udzielała pomocy prawnej Klientom, wobec których Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystąpił z roszczeniem regresowym w kwocie 80.000 PLN. Na skutek działań Kancelarii strony zawarły ugodę, którą zredukowano kwotę dochodzonego roszczenia […]