Wygrana z firmą windykacyjną

Kancelaria reprezentowała Klienta w sprawie o zapłatę wierzytelności nabytej przez firmę windykacyjną. Sąd podzielił wszystkie zarzuty pełnomocnika pozwanego i w konsekwencji oddalił powództwo.

Negocjacje z UFK

Kancelaria udzielała pomocy prawnej Klientom, wobec których Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystąpił z roszczeniem regresowym w kwocie 80.000 PLN. Na skutek działań Kancelarii strony zawarły ugodę, którą zredukowano kwotę dochodzonego roszczenia […]