AktualnościUncategorized

Negocjacje z UFK

Kancelaria udzielała pomocy prawnej Klientom, wobec których Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystąpił z roszczeniem regresowym w kwocie 80.000 PLN. Na skutek działań Kancelarii strony zawarły ugodę, którą zredukowano kwotę dochodzonego roszczenia do 20.000 PLN z rozłożeniem jej spłaty na kilka lat.