Aktualności

Wygrana w sądzie pracy

Mecenas Kaczyński reprezentował przed sądem pracy pracodawcę pozwanego przez byłego pracownika o wypłatę odszkodowania za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę. Już po pierwszym piśmie procesowym pracownik cofnął pozew zrzekając się wobec pracodawcy wszelkich roszczeń, co skutkowało umorzeniem postępowania.