Aktualności

Wygrana z Towarzystwem Ubezpieczeń

Radca prawny Jakub Kaczyński reprezentował Klienta w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu. Sąd I instancji zasądził od pozwanego kwotę niezbędną do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody, oddalił jednak dalsze roszczenie o zapłatę odszkodowania z tytułu tzw. ubytku wartości handlowej pojazdu. Na skutek apelacji mecenasa Kaczyńskiego Sąd II instancji zmienił wyrok w ten sposób, że zasądził całość dochodzonego roszczenia.