Aktualności

Sukces w sprawie karnej

Jakub Kaczyński

Radca prawny Jakub Kaczyński występował jako obrońca dwóch osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa kradzieży z włamaniem. Na skutek starań Mecenasa Kaczyńskiego postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone wobec stwierdzenia, że zarzucany podejrzanym czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego.