Aktualności

Wygrana w sprawie o alimenty

Mecenas Kaczyński reprezentował Klienta pozwanego w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego bądź obniżenie jego wysokości. Ostatecznie Sąd oddalił żądania pozwu w całości, co skutkowało zachowaniem przez Klienta świadczeń alimentacyjnych w dotychczasowej wysokości.